Komisja Likwidacyjna powołana Zarządzeniem nr 14/2015 z dnia 12 października 2015 r Kanclerza Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II informuje o możliwości zakupu niżej wymienionych zużytych i zniszczonych składników majątku Instytutu Informatyki PSW. 
Zainteresowane osoby mogą obejrzeć przeznaczone do sprzedaży artykuły zgromadzone w pok. 238 w budynku Rektoratu 95/97 przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej

Właściwą osobą do udzielania niezbędnych informacji i wydawania sprzętu jest Pan dr Robert Tomaszewski pok. 245

Zapłaty należy dokonać w kasie PSW w Białej Podlaskiej. Ogłoszenie o sprzedaży zostało wywieszone na okres 14 dni od daty ogłoszenia.

 Spis sprzętu.pdf