zdjcie_z_RektoremPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  po raz drugi
z rzędu zajęła drugie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych tygodnika "Perspektywy" w kategorii Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. W rankingu uwzględniono 30 państwowych wyższych szkół zawodowych.

PSW w Białej Podlaskiej zdobyła łącznie 96,3 punktów na 100 możliwych. Ważnym aspektem wyróżniającym PSW jest siła naukowa. W kryterium tym PSW zdobyła w rankingu 100% punktacji.

W zestawieniu brano pod uwagę:

  1. Prestiż uczelni (opinie pracodawców i kadry akademickiej).
  2. Siłę naukową (m.in. prowadzone kierunki studiów, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rozwój kadry własnej.
  3. Warunki kształcenia (bazę dydaktyczną, bibliotekę).
  4. Innowacyjność.
  5. Umiędzynarodowienie (m.in. liczba studentów cudzoziemców, liczba nauczycieli akademickich z zagranicy, wymiany studenckie).


Zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych "Perspektyw" w kategorii Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych została Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Miejsce trzecie zajęła PWSZ w Tarnowie.

Kapitułę rankingu tworzy kilkunastu naukowców pod przewodnictwem  prof. dr. hab. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Funkcję przewodniczącego honorowego pełni prof. dr hab. Marek Safian, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu i były prezes Trybunału Konstytucyjnego RP. Ranking PWSZ-ów jest jedną z trzech składowych całego projektu.

Odrębnie klasyfikowane są uczelnie akademickie i niepubliczne uczelnie magisterskie. Liderami ex aequo w pierwszej grupie są: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, a w drugiej - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Patronem medialnym tegorocznej edycji jest Dziennik Gazeta Prawna.

czwartek, 11 czerwca 2015 11:58 Wpisany przez Iwona Gładysz