Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej :: dział plików RSS

Formularze, druki, wzory dokumentów RSS

Formularze, druki, wzory dokumentów związanych z: rekrutacją, stypendiami, konferencjami, stażami i praktykami zagranicznymi, pracą dyplomową...

Zawartość Foldery/Pliki

Komisja bioetyczna

(0/5)

Praca dyplomowa

(2/16)
Wzór pierwszej i ostatniej strony pracy dyplomowej; instrukcje dotyczące wersji elektronicznej pracy

Rekrutacja

(0/2)
Formularze niezbędne w procesie rekrutacji

Tok studiów

(2/7)
Formularze dotyczace toku studiów, podania do Rektora, Prorektorów, etc.