Zarządzenie nr 101/2019
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej  im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

z dnia 29.10.2019 roku
 

w sprawie: ustalenia godzin rektorskich
w dniu 31 października 2019 roku
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II

w Białej Podlaskiej

 

Działając na podstawie art. 23. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustanawia się dla wszystkich studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej godziny rektorskie w dniu 31 października 2019 roku od godziny 13:20.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

dr inż. Tomasz Grudniewski
Prorektor ds. międzynarodowych

Z up. Rektora PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

 

Do pobrania:
http://bip.pswbp.pl/?app=zarzadzenia&nid=4271&y=2019&which=Rektora

wtorek, 29 października 2019 15:23 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Wydarzenia - Aktualności