min_logo_UTWKonferencja UTW pn. „Polityka zarządzania wiekiem w firmie"
27 października 2010 r.
Serdecznie zapraszamy!


min_logo_UTW logo UTW_W_PERTH_LOGO
Konferencja zorganizowana w ramach projektu
Ponad granicami - transfer wiedzy i doświadczeń osób 50+"

PROGRAM
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
nt. „ POLITYKA ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMIE"
27 października 2010 r. godz. 13.00 aula 159 R

13.00-13.15

JM Rektor PSW : Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości

13.15 -13.30

mgr Dorota Karwacka -  Kierownik projektu : Informacja o projekcie „Ponad granicami-transfer wiedzy i doświadczeń osób wieku 50+”

13.30 -13.50

Alice Morton i Carl Bow University of Strathclyde Glasgow,  Szkocja

13.50-14.10

dr  Paweł Dąbrowski PSW Biała Podlaska : “ Potencjał grupy 50+ w świetle doświadczeń międzynarodowych”

14.10-14.30

Stanisław Jagiełło wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie „Sytuacja osób 50+ na rynku pracy”

14.30 -14.50

Lucjan Jędrzejewski  Sekretarz Zarządu OF UTW „ Działalność Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku – wyzwania wobec procesu starzenia się społeczeństwa”

14.50 -15.05

dr Aneta Stanisławek  Instytut Zdrowia PSW w Białej  Podlaskiej:
” Współczesne zjawisko starzenia się demograficznego społeczeństwa polskiego – aspekt medyczny”

15.05-15.20

mgr Janina Dziewulak - Kierownik ZUS w Białej Podlaskiej
„ Zabezpieczenie na starość”

15.20-15.35

p. Agnieszka Chwedoruk „Polityka zarządzania wiekiem jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw” - Studenckie Koło Naukowe „Progress” Instytut Ekonomii i Zarządzania PSW w Białej Podlaskiej pod kierunkiem mgr Mariusza Pyry

15.35-16.00

Dyskusja i podsumowanie konferencji

16.00

Poczęstunek

przykladowe_zestawienie_logotypow_na_potrzeby_promocji_projektu1

wtorek, 19 października 2010 09:21 Poprawiony: czwartek, 28 października 2010 14:47 Wpisany przez Paulina Rynkiewicz

Wydarzenia - Aktualności