Biała Podlaska, 2020-03-23

Szanowni Państwo,
Członkowie społeczności akademickiej,

Pragnę poinformować, że pomimo wprowadzenia na terenie naszego kraju stanu epidemii i narastającej liczby wyników dodatnich, do chwili obecnej w Białej Podlaskiej ani na terenie powiatu bialskiego nie stwierdzono przypadków zachorowań na COVID-19. W chwili obecnej żaden z naszych pracowników i studentów nie jest również objęty kwarantanną ani nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Podjęte przez nas działania w Kierownictwie Uczelni przynoszą więc pozytywny skutek, podobnie jak wszelkiego rodzaju działania, których jesteście Państwo świadkami poza terenem naszej Uczelni (ściśle określona liczba osób w sklepach, konieczność dezynfekcji rąk, itp).

W związku z powtarzającymi się często pytaniami, informuję że:

  1. Wirus SARS-CoV-2 nie przenosi się za pośrednictwem żywności. Pojawiające się informacje o konieczności zachowania higieny podczas obróbki żywności mają jedynie charakter informacyjny, by w czasie gdy nasza uwaga skupiona jest na COVID-19, nie zapomnieć o wielu innych czynnikach chorobotwórczych, których źródłem może być żywność nie poddana właściwej obróbce, przede wszystkim termicznej.
  2. Wirus SARS-CoV-2 nie występuje u zwierząt gospodarskich, towarzyszących ani wolnożyjących w naszym kraju.
  3. Akcja #zostanwdomu nie oznacza zakazu wychodzenia z domu przez osoby zdrowe, tylko stanowi zalecenie do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z innymi osobami, tj. zachowanie dystansu co najmniej 1-1,5 m. Tak więc Państwa aktywność fizyczna, realizowana indywidualnie lub w obrębie osób pozostających w jednym gospodarstwie domowym, jest jak najbardziej dopuszczalna. Eksperci jednoznacznie wskazują, że takie formy aktywności jak spacer, jazda na rowerze, rolki itp. są elementem zalecanej profilaktyki zdrowotnej.
  4. Nakaz bezwzględnego pozostawania w domu dotyczy tylko i wyłącznie osób poddanych kwarantannie, wynikającej z kontaktów z osobą zakażoną lub powracających z zagranicy.

 

Łączę wyrazy szacunku,
dr hab. Marcin Weiner, prof. PSW
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Koordynator ds. działań mających na celu zapobieganie
oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19

poniedziałek, 23 marca 2020 11:01 Wpisany przez Marek Kowalczyk