REKRUTACJA:

Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd:

STUDIA   Formularz_zgoszeniowy_na_studia_2022.docx

PRAKTYKA  Formularz_zgoszeniowy_na_praktyk.docx


PRZED WYJAZDEM:

Karta STUDENTA ERASMUSA:  Karta_studenta_Erasmusa_2021_2027.pdf

Oświadczenie o rachunku bankowym:  owiadczenie__I.doc

Oświadczenie o ubezpieczeniu:  owiadczenie_II.doc

Oświadczenie opiekuna:  owiadczenie_III.doc

 

STUDIA

Dokument Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie studiów): 

 Online-learning-agreement-for-studies-2022.docx

 Guidelines-learning-agreement-for-studies-2022.docx

  KA103-2020_HEHE-INTL-Learning-agreement_studies_form_final.docx

 

PRAKTYKA

Dokument Learning Agreement for Traineeship (Porozumienie o programie praktyki):

 Learning_Agreement_for_Traineeships_2022.docx

 Learning_Agreement_for_Traineeships_2021.docx

 Learning_Agreement_for_Traineeships_2020.docx

 

W TRAKCIE POBYTU:

STUDIA

Dokument Learning Agreement for Studies During the Mobility (Zmiany do porozumienia o programie studiów):  KA103-2020_HEHE-INTL-Learning-agreement_studies_DURING_the_mobility.docx

 

PRAKTYKA

Dokument Learning Agreement for Traineeship During the Mobility (Zmiany do porozumienia o programie praktyki):  KA103-2020_LA_traineeships_DURING_the_mobility.docx

 

PRZED POWROTEM:

STUDIA

Potwierdzenie pobytu: Confirmation_of_stay.docx

 

PRAKTYKA

Potwierdzenie pobytu:  Confirmation_of_Stay_Traineeship.docx

 

PO POWROCIE:

STUDIA

Wykaz osiągnięć edukacyjnych i różnic programowych:    Wykaz_osignic_edukacyjnych_i_rnic_programowych.docx

Skala ocen ECTS:  Skala_ocen_ECTS.pdf

Tabela statystycznego rozkładu ocen:  Tabela_rozkadu_ocen_rok_akademicki_2020_2021.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wtorek, 04 listopada 2014 08:13 Poprawiony: środa, 19 października 2022 12:15 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk