Logo_Biura_Karier_PSW

Projekt

Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy 

UWAGA STUDENCIE- INFORMACJE O PROJEKCIE, KTÓRY JEST SKIEROWANY RÓWNIEŻ DO CIEBIE
Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2017r. do 31 października 2019r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmie wsparciem: min. 80 osób w roku akademickim 2017/18 oraz minimum 120 osób w roku 2018/19, studiujących na studiach I i II stopnia. Priorytetowo wsparcie kierowane jest do studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich planujących w najbliższym czasie podjąć zatrudnienie, oraz czterech pracowników Biura Karier PSW, w tym nowo zatrudnionego doradcę zawodowego

Celem głównym projektu jest lepsze przygotowanie 200 studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II do wejścia na rynek pracy w terminie do października 2019r. poprzez objęcie rozszerzoną ofertą usług Biura Karier PSW w Białej Podlaskiej (4 nowe usługi oraz podniesienie kompetencji zatrudnionej tam kadry).

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE – SKIEROWANE DO STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Działania skierowane do studentów I i II stopnia, priorytetowo ostatnich lat studiów (formy wsparcia dla studentów):

  • Usługi poradnictwa zawodowego
  • Coaching kariery
  • Doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej i kształtowania postaw przedsiębiorczych
  • Warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze

Wsparcie zatrudnionych absolwentów:

  • Mentoring
  • Coaching zawodowy

 

Udział we wszystkich działaniach projektu jest bezpłatny.

Jak się zgłosić do udziału w Projekcie?

Dokumenty zgłoszeniowe (formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa w projekcie) można pobrać ze strony internetowej:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/sprawne-biuro-karier-twoim-przewodnikiem-po-rynku-pracy 

lub otrzymać

w Biurze Karier – pokój 367R.

 

 

logo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

poniedziałek, 26 lutego 2018 10:36 Wpisany przez Anna Siedlecka