Pomoc materialna

odbir_decyzji_stypendialnych

Drogie Studentki, Drodzy Studenci

W związku z sytuacją na Ukrainie,
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
informuje o możliwości skorzystania z zapomogi pieniężnej.

Wnioski o przyznanie zapomogi należy składać drogą elektroniczną przez Wirtualną Uczelnię. Podanie należy niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną wydrukować, podpisać i dostarczyć do skrzynki podawczej dziekanatu znajdującej się przed dziekanatem pok. 265R. (I piętro)

Komplet dokumentów zawiera wniosek studenta
i obowiązkowo oświadczenie na semestr letni.

Proszę o składanie wniosków możliwie w jak najszybszym terminie.

UWAGA STUDENCIE – WAŻNE !!!

zanim przystąpisz do wypełnienia obowiązkowego oświadczenia przedłużającego
 przyznane w semestrze zimowym świadczenie stypendialne

zapoznaj się z poniższą informacją,

 czy w dalszym ciągu jesteś uprawniony do jego pobierania

Więcej…

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

W związku z trwającymi w Sejmie pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tym samym
rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki
wszystkie świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022
zostały przyznane na semestr zimowy.

UWAGA STUDENCI – ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE – ZMIANA STATUSÓW ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Na dzień dzisiejszy został zakończony proces przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy dla studentów. Każdy złożony przez Państwa wniosek ma konkretny status w wirtualnej uczelni – student może to zweryfikować na swoim indywidualnym koncie w wirtualnej uczelni.

Statusy wniosków zmieniają się, prosimy o systematyczne sprawdzanie statusów złożonych wniosków.

Więcej…

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

wyniósł 3819 zł.

 

 

Wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1