Drodzy Państwo w związku z nieprzewidywalną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 Władze Uczelni podjęły decyzję o odwołaniu zajęć do dnia 14.04.2020 r.

(wyjątek stanowią zajęcia z Akademii Matematyki które odbywają się przy użyciu platfomy e-learningowej)

 

Proszę też o śledzenie informacji znajdujących się na stronie projektu

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/psw-regionalna-akademia-aktywnosci

 

 

 

Drodzy Państwo, w związku z nieprzewidywalną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 Władze Uczelni podjęły decyzję o odwołaniu zajęć odbywających się w dniach 12-25.03.2020 r. (Zarządzenie nr 23/2020 Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 11.03.2020 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dydaktycznych i zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych w dniach 12-25.03.2020 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej).

W dniu dzisiejszym zajęcia z p. dr Ewą Fiutką także zostają odwołane.

 


Celem głównym projektu jest rozwój oferty Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dla niestandardowych odbiorców usług uczelni z terenu miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego poprzez realizację zajęć edukacyjnych, kursów i warsztatów do lipca 2020r.


Akademia Matematyki - 30 godzin zajęć z zakresu matematyki na poziomie rozszerzonym;

Akademia Robotyki - 60 godzin zajęć z zakresu robotyki i programowania;

Akademia Kobiet Aktywnych - 30 godzin warsztatów z coachem w zakresie budowania kontaktów, zarządzania stresem i emocjami, twórczego rozwiązywania konfliktów; 20 godzin warsztatów z psychologiem w zakresie potrzeb i motywacji, stresu, asertywności, uczuć, diagnozy zasobów i rezerw; 96 godzin zajęć praktycznych z jogi; 20 godzin warsztatów kinezyterapeutycznych;

Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego - 60 godzin zajęć z języka angielskiego (2 tygodniowy, intensywny kurs konwersacji z native speakerami);

Aktywny Przedszkolak - 10 modułów zajęć realizowanych w 4 przedszkolach (w grupie 5 i 6 latków): Kolorowo znaczy zdrowo; Owady jakich nie znacie; Ciekawe dlaczego ? Czyli 12 najciekawszych ciekawostek przyrodniczych; Lawa, magma czy magiczna żywa piana i inne cuda natury; Jak roboty to ozoboty; Belgijka na wesoło i kolorowo; Biblioteczna podróż z Kubusiem i przyjaciółmi; Miś mały ratownik; Co jest za tym murem;I love pizza;

Akademia Językowa - 120 godzin zajęć z języka angielskiego lub120 godzin zajęć z języka rosyjskiego;

Akademia Seniora - 11 modułów zajęć: Psychodietetyka i psychologia odżywiania; Jak zachować pamięć i sprawność mentalną; Jak być szczęśliwym? Radzenie sobie ze stresem i własnym nastrojem; Dlaczego nie mogę schudnąć? Jak prawidłowo dbać o starsze osoby; Nauka samobadania piersi; Prawidłowe mierzenie ciśnienia krwi i tętna oraz oznaczanie stężenia glukozy we krwi; Bukiet w każdym domu; Nisamowite filcowanie; Obraz współczesnego mężczyzny.

 Kryteria decydujące o udziale w projekcie

a)       wszyscy uczestnicy projektu muszą należeć do grupy osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie miasta Biała Podlaska lub w powiecie bialskim;

b)       Akademia Matematyki - osiągnięcie najwyższych wyników z testu wstępnego, przeprowadzonego w siedzibie PSW z zakresu matematyki i ocena na świadectwie z przedmiotu Matematyka z ostatniego roku nauki;

c)       Akademia Robotyki - osiągnięcie najwyższych wyników z testu wstępnego przeprowadzonego w siedzibie PSW z zakresu robotyki i ocena na świadectwie z przedmiotu Informatyka z ostatniego roku nauki;

d)       Akademia Kobiet Aktywnych - płeć żeńska, ukończone 35 lat, zajmowanie samodzielnego lub kierowniczego stanowiska, kolejność zgłoszeń;

e)       Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego - ocena na świadectwie z przedmiotu Język angielski z ostatniego roku nauki;

f)        Aktywny Przedszkolak - przynależność do grupy wiekowej 5. I 6. latków, kolejność zgłoszeń. Grupy przedszkolne wskazane zostaną przez podmiot współpracujący tj. Urząd Miasta Biała Podlaska;

g)       Akademia Językowa - osoby które wykażą potrzebę nauki języka w związku z aktywnością zawodową, kolejność zgłoszeń;

h)       Akademia Seniora - najbardziej aktywni słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku PSW w Białej Podlaskiej wskazani przez Przewodniczącego UTW na podstawie list obecności w zajęciach z ostatniego semestru.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w biurze projektu tj. siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o dofinansowanie Projektu - w następujących terminach:

a)       Akademia Matematyki - I edycja styczeń 2019 r., II edycja styczeń 2020 r.;

b)       Akademia Robotyki - I edycja styczeń - luty 2019 r., II edycja wrzesień - październik 2019 r., III edycja styczeń - luty 2020 r.;

c)       Akademia Kobiet Aktywnych - styczeń - luty 2019 r.;

d)       Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego - maj - czerwiec 2019 r.;

e)       Aktywny Przedszkolak - wrzesień 2019 r.;

f)        Akademia Językowa - sierpień - wrzesień 2019 r.;

g)       Akademia Seniora - październik 2019 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie niepełnoletniego Uczestnika przez jego Opiekuna lub samodzielne zgłoszenie pełnoletniego Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Zacznik_1.docx) i dostarczenie w wyznaczonym terminie do biura projektu, mieszczącego się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, p. 335 R w godz. 7.30 do 15.30. Wraz z formularzem należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie wizerunku (Zacznik_2.docx) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zacznik_3.doc) w związku z realizacją projektu i w celu promowania jego działań.

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - PSW Regionalna Akademia Aktywności

wtorek, 08 stycznia 2019 14:39 Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2020 12:28 Wpisany przez Andrzej Borodijuk

PSW - Regionalna Akademia Aktywności