UBEZPIECZENIE NNW I OC STUDENTÓW   
W ROKU AKADEM. 2021/2022

 

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studenckim niniejszym informują, że umowa ubezpieczeniowa na ubezpieczenie studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2021/2022 została zawarta z firmą InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

 • okres ubezpieczenia: 01.10.2021 r. - 30.09.2022 r.
 • składka na ubezpieczenie NNW przy wpłacie w poszczególnych miesiącach:
  luty - 24 zł
  marzec - 21 zł
  kwiecień - 18 zł
  maj - 15 zł
  czerwiec - 12 zł
  lipiec - 9 zł
  sierpień - 6 zł
  wrzesień - 3 zł
 • suma ubezpieczenia: 23 000 zł
 • ubezpieczenie obowiązuje przez cały rok w Polsce i za granicą
 • składka na ubezpieczenie OC: 5 zł/rok
 • suma ubezpieczenia: 25 000 zł

W przypadku NNW:
 • płatności można dokonać przelewem na rachunek bankowy ubezpieczyciela - InterRisk TU SA: 21 1240 6960 7170 0012 5010 4583
 • Nabywca: InterRisk TU SA ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin 
 • w tytule proszę wpisać nr polisy:  EDU-A/P 104583 podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i kierunek studiów

W przypadku OC: 
 • płatności można dokonać przelewem na rachunek bankowy ubezpieczyciela - InterRisk TU SA:  67 1240 6960 7170 0001 2061 6937  
 • Nabywca: InterRisk TU SA ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin 
 • w tytule proszę wpisać nr polisy:  A-A 616937 podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i kierunek studiów

UWAGA!
Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą odbywać praktyki, zajęcia praktyczne czy zajęcia laboratoryjne w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW (z rozszerzeniem o ekspozycję na materiał zakaźny)  i OC.

Zgłaszanie szkód:
Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku wraz z zaświadczeniem o ubezpieczeniu.
  
Należy zatem przygotować:
 • serię i numer polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie - dane osobowych osoby ubezpieczonej, 
 • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia opisującą rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierającą dokładną  diagnozę,   
 • kartę informacyjna ze szpitala,  
 • rachunki i faktury oraz dowody ich zapłaty,
 • dane Ubezpieczającego,
 • numer rachunku bankowego, na który należy wypłacić świadczenie.

Szkodę można zgłosić:
 • telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod numerem telefonu 22 212-20-12,
 • osobiście w dowolnej jednostce terenowej InterRisk,
 • pisemnie – pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert Call Center, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
 • pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • internetowo za pośrednictwem strony internetowej:  http://interrisk.pl


Załączniki:

 
 
 

 

piątek, 01 października 2021 08:09 Poprawiony: czwartek, 17 lutego 2022 15:07 Wpisany przez Anna Bogusz