Nauczyciele akademiccy, lektorzy oraz instruktorzy zainteresowani realizacją wyjazdu dydaktycznego, szkoleniowego lub dydaktyczno-szkoleniowego z dofinansowaniem programu Erasmus+ Mobilnośc Edukacyjna z Krajami Programu (KA103) w roku akademickim 2019/2020 przed złożeniem formularza aplikacyjnego na wyjazd, proszeni są o dokładne zapoznanie się z Regulaminem zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych, szkoleniowych i dydaktyczno-szkoleniowych nauczycieli akademickich, lektorów i instruktorów które będą obowiązywały w roku akademickim 2019/2020.

    Pracownicy_dydaktyczni.pdf


piątek, 14 listopada 2014 09:13 Poprawiony: poniedziałek, 15 lipca 2019 09:03 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk