Szanowni Pracownicy ABNS! Osoby zainteresowane złożeniem wniosku na wyjazd szkoleniowy lub dydaktyczny z dofinansowaniem Erasmus+ w ramach projektu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Osób (KA131), informujemy, iż poniżej można pobrać nowe wzory wniosków na wyjazd oraz nowe wzory dokumentu Mobility Agreement (z danymi odnoszacymi się do naszej uczelni):

 WNIOSEK_WYJAZD_DYDAKTYCZNY__Nauczyciele_21_22.docx

 WNIOSEK_SZKOLENIE_Administracja_21_22.docx

 WNIOSEK_SZKOLENIE_Nauczyciele_21_221.docx

 Mobility_Agreement_SZKOLENIE_2021_2022.docx

 Mobility_Agreement_NAUCZANIE_2021_2022.docx

Decyzją Komisji kwalifikacyjnej ds. zagranicznych wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych realizowanych przez pracowników dydaktycznych i administracyjnych Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w ramach programu Erasmus+, w związku z nieznacznym wykorzystaniem środków z umów finansowych 2020 oraz 2021 na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć, organizacja naborów na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich ABNS do uczelni partnerskich będzie przeprowadzana w sposób ciągły do wyczerpania puli środków. Oznacza to, iż nauczyciele akademiccy chcący zrealizować wyjazd dydaktyczny tj. w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej - do każdego poniedziałku danego tygodnia (oprócz 25.IV; 02.V; 09.V) powinni złożyć osobiście lub przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. komplet wymaganych dokumentów:

  • Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd
  • Porozumienie o Programie Nauczania tj. dokument Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching, zatwierdzony przez uczelnię przyjmującą.

 

→ Organizacja naborów na wyjazdy szkoleniowe pracowników dydaktycznych i administracyjnych naszej uczelni z umowy finansowej Erasmus+ Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym umowa nr 2021-1-PL01-KA131-HED-000005893 (termin zakończenia projektu 31.10.2023) będzie odbywała się według następującego harmonogramu:

I nabór trwający do 15 marca 2022 r. (ogłoszenie wyników do 18 marca 2022 r.);

II nabór trwający do 28 marca 2022 r. (ogłoszenie wyników do 1 kwietnia 2022 r.);

III nabór trwający do 19 kwietnia 2022 r. (ogłoszenie wyników do 22 kwietnia 2022 r.); - UWAGA nastąpiła zmiana terminu z 25 na 19 kwietnia 2022 r. (ogłoszenie wyników do 22 kwietnia 2022 r.)

IV nabór trwający do 20 maja 2022 r. (ogłoszenie wyników do 23 maja 2022 r.); - UWAGA nastąpiła zmiana terminu z 30 na 20 maja 2022 r. (ogłoszenie wyników do 23 maja 2022 r.)

Ze względu na skrócone terminy III i IV naboru wynikające z innych i nieprzewidzianych wcześniej zobowiązań kluczowych członków Komisji kwalifikacyjnej ds. zagranicznych wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych, które uniemożliwiają terminową realizację posiedzeń komisji i oceny wniosków, informujemy Państwa, iż w czerwcu zostanie ogłoszony dodatkowy nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe dla osób, które nie były w stanie złożyć wniosków w terminie kwietniowym lub majowym. Przepraszamy za wszelkie powstałe w ten sposób niedogodności.

V nabór trwający do 26 września 2022 r. (ogłoszenie wyników do 30 września 2022 r.);

VI nabór trwający do 31 października 2022 r. (ogłoszenie wyników do 4 listopada 2022 r.);

VII nabór trwający do 28 listopada 2022 r. (ogłoszenie wyników do 2 grudnia 2022 r.);


Projekt Erasmus+ KA131 Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym umowa nr 2021-1-PL01-KA131-HED-000005893 pozwala na:

  • wyjazdy pracowników dydaktycznych i administracyjnych do krajów programu (UE);
  • do 20% przyznanego w projekcie budżetu - wyjazdy pracowników dydaktycznych i administracyjnych do krajów partnerskich, przy czym wnioskowanie o wyjazd dydaktyczny/szkoleniowy do uczelni z kraju spoza UE musi być poprzedzone podpisaniem umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią wysyłającą, a instytucją przyjmującą.

 

Przed podjęciem decyzji o udziale w wyjaździe dydaktycznym lub szkoleniowym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami realizacji poszczególnych wyjazdów:

 Regulamin_administracja_KA131.pdf

 Regulamin_dydaktycy_STT_i_STA_KA131.pdf

 

 

piątek, 04 marca 2022 15:57 Poprawiony: piątek, 20 maja 2022 07:00 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk