# Nazwa Pozycja Telefon
1 Spisacka Stanisława, dr Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa +48 83 345 62 46
2 Chlebowska Renata, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
3 Filipek-Czerska Aneta, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
4 Frenchowicz Dorota, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
5 Gołąbek Wiesław, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
6 Hozyasz Konrad, dr hab. prof. uczelni Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
7 Gładysz Iwona, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
8 Kawka-Knap Edyta, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
9 Konon Henryk, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
10 Korol Agnieszka, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
11 Laskowski Karol, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
12 Leszak Anna, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
13 Ławnik Anna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
14 Niczyporuk Sebastian, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
15 Paszkiewicz Justyna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 85
16 Piaszczyk Diana, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
17 Plewik Dorota, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
18 Sokołowska Barbara, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
19 Stanisławek Aneta, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
20 Szymczuk Ewa, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1