DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 

1/2020 z dnia 30.07.2020 r. 

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez studentów PSW do dnia 15.07.2020r.

 

 

Na podstawie:

-        art.104 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r., poz.1668 );

-        Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

po rozpatrzeniu wniosków studentów PSW złożonych do dnia 15 lipca 2020 r. Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej (Zarządzenie nr 4/2020 Rektora) postanawia:

przyznać miejsce w Domu Studenta PSW w roku akademickim 2020/21 studentom o następujących numerach albumów: 

20577

20158

20320

20130

21120

20306

20842

20741

19807

20758

20331

20329

21371

20502

20295

19795

20373

20323

20131

18092

21185

19476

20952

20780

20861

21164

21192

20371

19089

20809

20467

19780

20057

19264

21033

19511

20065

20855

20067

21025

21055

20830

20937

20831

20943

20948

21090

20994

20048

20023

20468

20037

20956

20963

20907

20883

20757

20411

20155

19455

20465

20884

20436

20901

20140

20039

20228

20876

20239

20269

20959

21139

21043

20955

20045

15470

21020

21026

20171

21074

20058

20059

21219

19373

21022

20011

20853

21036

20287

20017

20052

21241

21039

20448

21057

20157

21048

21044

20975

20737

 

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uznała, że studenci PSW  z w/w numerami albumów spełniają warunki do przyznania miejsca w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2020/2021. 

 

UWAGA! 

Studenci, którzy nie znaleźli się na liście rankingowej mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w terminie do dnia 07.08.2020 r. składając podanie do administracji Domu Studenta pok.135.  

Studenci zamieszczeni na liście rezerwowej mogą uzyskać miejsce w Domu Studenta w przypadku zwolnienia się miejsc. 

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie administrację Domu Studenta. W takim przypadku zwolnione miejsce w Domu Studenta zostanie przyznane kolejnej osobie, która złożyła wniosek. 

Dom Studenta - kontakt: Bożena Łaska 

ul. Sidorska 105, p. 135, 21-500 Biała Podlaska, tel. +48 83 344 69 05, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

czwartek, 30 lipca 2020 14:29 Poprawiony: czwartek, 30 lipca 2020 14:30 Wpisany przez Marek Kowalczyk