We kindly inform you that from 20 May 2020 persons who apply for the place in the student dorm in the 2020/2021 academic year will register electronically.

1. The applications are registered electronically:

- for students through the Virtual University WU – Wirtualną Uczelnię,
- for candidates for studies through the Internet Candidate Registration IRK – Internetową Rejestrację Kandydata.

The detailed instructions on how to apply electronically can be found at the end of this message.

2. After filling in the application in WU or IRK, the application should be printed. The table in the application should be completed in writing on the basis of the documents listed beneath (attachments) which should be attached to the application:

- certificate from the tax office with regard to net income in 2019 earned by all adults remaining in the same household,
- certificate from the Commune Office for applicant owning a farm,
- certificate of school attendance or of studying in full-time or part-time studies by siblings under 26 years of age,
- disability ruling – in the case of a disabled person.

Attention!

Foreigners also submit a certificate of permanent residence and family composition. All documents must be translated into Polish by a sworn translator.

If an error in the electronic application occurs, regarding the calculation of net income per month per person or the number of kilometres between the place of residence and the University, corrections can be made only on the paper version of the application.

3. A printed, completed and signed application, along with the aforementioned attachments, should be submitted in the Dean’s Offices of the University – rooms 306R at 95/97 Sidorska St. or in the administration office in the Student Dorm – room 135 at 105 Sidorska St. The deadlines are:
- 15 July 2020 – students
- 31 August 2020 – candidates for studies.

Persons who apply for accommodation in the Student Dorm will be selected on the basis of the qualification procedure carried out by a selection committee, appointed by the Rector. The results will be published on the University’s website:
- 31 July 2020 – students according to index numbers,
- 11 September 2020 – candidates according to ID / passport serial numbers.

From 1 October 2020 the price for accommodation is:
- 380 PLN per month in a triple room,
- 430 PLN per month in a twin room,
- 480 PLN per month in a single room,
plus refundable deposit of 430 PLN, in accordance with Rector’s Regulation no. 65/2019.

Please send questions to the email address: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

  Instructions for submitting a request for PSW Dormitory - CANDIDATES FOR STUDIES  

  Instructions for submitting a request for PSW Dormitory - STUDENTS  

Po wypełnieniu wniosku w WU lub IRK, wniosek należy wydrukować, uzupełnić pisemnie zamieszczoną
w nim tabelę, na podstawie niżej wymienionych dokumentów (załączników), które należy dołączyć do wniosku:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu NETTO osiągniętego w 2019r. przez wszystkie osoby pełnoletnie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,

- zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,

- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26 roku życia,

- orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Uwaga!

Obcokrajowcy składają również zaświadczenie o zameldowaniu (składzie rodziny). Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku stwierdzenia pomyłki na elektronicznym wniosku, dotyczącej wyliczenia dochodu netto/miesiąc/osobę lub ilości kilometrów dzielącej miejsce zamieszkania od Uczelni, istnieje możliwość naniesienia korekty jedynie na wniosku w wersji papierowej.

środa, 06 maja 2020 12:38 Poprawiony: środa, 06 maja 2020 13:16 Wpisany przez Marek Kowalczyk