Bazę dydaktyczną Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II stanowią:

 • dwa budynki dydaktyczne będące własnością uczelni, położone w bezpośrednim sąsiedztwie względem siebie, po obu stronach ul. Sidorskiej: nowy budynek dydaktyczny przy ul. Sidorskiej 95/97 – budynek rektoratu o powierzchni użytkowej ponad 11 000 m2, budynek dydaktyczny przy ul. Sidorskiej 102 o powierzchni użytkowej  2741m2

 

bud-dyd1
bud-dyd2
bud-dyd3

W skład budynku dydaktycznego przy ul. Sidorskiej 95/97 – budynku rektoratu wchodzą:

 • 50 pomieszczeń dydaktycznych, w tym: 37 sal wykładowych i ćwiczeniowych,
 • 5 pracowni komputerowych oraz 6 auli na ponad 1000 miejsc, w tym aula na 400 miejsc.

Aule zostały wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne umożliwiające prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie (bezprzewodowy system sterowania m.in. światłem, roletami, ekranem, systemem projekcji multimedialnej, systemem nagłośnienia),

 • pomieszczenia rektoratu i kancelarii,
 • kwestura, kadry,
 • Zakłady Ekonomii i Zarządzania,
 • Wydział Nauk Technicznych,
 • Biuro Karier i Praktyk Studenckich,
 • Sekcja Nauki i Wydawnictw,
 • pokoje dla kadry dydaktycznej,
 • pokoje pracowników administracyjnych,
 • klub studencki i stołówka studencka


Po przeciwnej stronie, przy ul. Sidorskiej 102, mieści się budynek dydaktyczny o powierzchni użytkowej – 2741 m2,
w skład którego wchodzą:

 • 25 sal wykładowych i ćwiczeniowych, w tym 2 aule
  i 8 pracowni Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • biblioteka.
poniedziałek, 18 lipca 2016 07:37 Poprawiony: środa, 23 listopada 2022 09:54 Wpisany przez Marek Kowalczyk