Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej rozpoczęła IV rekrutację uzupełniającą studetów w ramach V naboru projektu "Program praktyk pilotażowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych". Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju.

Informacje o projekcie

Nabór studentów

wtorek, 28 sierpnia 2018 11:48 Poprawiony: piątek, 31 sierpnia 2018 14:24 Wpisany przez Sławomir Stodulski