Odbiorcą projektu są uczniowie 5 szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Biała Podlaska. Projekt zakłada dwa typy działań. 25 uczniów będzie mogło uczestniczyć w działaniach zespołowych. Powołanych zostanie 5 zespołów 5-osobowych uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Biała Podlaska uczestniczących w projekcie. Poza działaniami realizowanymi z zespołami w projekcie uruchomione zostaną działania angażujące, w zależności od działania – od 50 do 150 uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie.

Uczniowie zostaną wytypowani przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Do działań o charakterze zespołowym wytypowani zostaną uczniowie wykazujący zadowalające wyniki w nauce oraz wykazujący ponadprzeciętne zainteresowanie rozwojem wiedzy i nabywaniem kompetencji z zakresu zagadnień, które obejmuje Projekt. Rekrutacja uczniów do pozostałych działań projektu uwzględni ich potrzeby i zainteresowanie rozwojem wiedzy
z zakresu zagadnień, które obejmuje Projekt. Informacje o uruchomieniu projektu zostaną przekazane do szkół drogą elektroniczną. Nauczyciele dokonają zgłoszenia swoich uczniów drogą elektroniczną wypełniając kartę zgłoszenia do projektu. Kryterium udziału w projekcie będzie kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że z każdej szkoły nie można zgłosić więcej niż pięciu uczniów w ramach działań zespołowych.
Drugą grupą docelową są nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych koordynujący zespoły szkolne uczestniczące w poszczególnych działaniach zaplanowanych w projekcie. Zakładana liczba beneficjentów
– 5 – z każdej szkoły po jednym.
Zaproszenia do uczestnictwa w projekcie zostaną rozesłane drogą elektroniczną lub przekazane drogą telefoniczną. Warunkiem udziału w projekcie będzie potwierdzenie uczestnictwa wysłane drogą elektroniczną.

 

  Regulamin_konkursu_Uczelnie_szkołom_o_finansach_z_NBP_7_09_2020 

Karta_zgloszenia_nauczyciela

  Karta_zgloszenia_ucznia 

  Oswiadczenia_NBP 

 

 

piątek, 07 lutego 2020 08:18 Poprawiony: wtorek, 08 września 2020 18:06 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk