W ramach projektu zostanie zorganizowany wykład otwarty w siedzibie PSW w Białej Podlaskiej z ekspertem z zakresu inwestowania.

Podsumowaniem wykładu będzie krótki, pisemny konkurs z zakresu zagadnień podejmowanych na wykładzie. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone na spotkaniu podsumowującym projekt.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

sobota, 08 lutego 2020 12:13 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk