Nauczyciele akademiccy, lektorzy oraz instruktorzy zainteresowani realizacją wyjazdu dydaktycznego, szkoleniowego lub dydaktyczno-szkoleniowego z dofinansowaniem programu Erasmus+, przed złożeniem formularza aplikacyjnego na wyjazd, proszeni są o dokładne zapoznanie się z Regulaminem realizacji wyjazdów dydaktycznych, szkoleniowych i dydaktyczno-szkoleniowych nauczycieli akademickich Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, obowiązującym dla Projektu, z którego aplikują na wyjazd.

 
piątek, 14 listopada 2014 09:13 Poprawiony: środa, 19 października 2022 08:27 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk