DSCN8013-1

W dniu 06.11.2019 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Szkołą Wyższą im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka

a

Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez Komendanta mł. insp. Grzegorza Pietrusika,

Komendą Miejską Państwowej Staży Pożarnej w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez Komendanta bryg. mgr inż. Artura Tomczuka

Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez Dyrektora ppłk. Damiana Frańczaka

Współpraca między jednostkami jest nieodzownym elementem służącym rozwojowi edukacji i nauki a integracja środowisk może zaowocować wspólnymi dokonaniami.

Podpisane porozumienia dotyczą m.in. współpracy w obszarze kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, wspólnego przygotowania i realizacji projektów edukacyjno-badawczych, współdziałania w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć i działań dotyczących spotkań promocyjnych.

DSCN8013 DSCN8013 DSCN8020 DSCN8024 DSCN8027 DSCN8028 DSCN8032 DSCN8033 DSCN8037 DSCN8038

środa, 06 listopada 2019 12:12 Wpisany przez Marek Kowalczyk