645022-pielegniarka-657-323
500 zł stypendium oraz gwarantowane umowy o pracę dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

Dodatkowe comiesięczne stypendium na III i IV roku studiów oraz gwarantowane zatrudnienie po zakończeniu studiów - na takie korzyści mogą liczyć studenci i studentki kierunku pielęgniarstwo naszej uczelni. Od października nowego roku akademickiego 2016/2017 uczelnia rozpoczyna realizację Programu rozwojowego na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Oprócz wymienionych elementów studenci i studentki skorzystają również z płatnych praktyk obowiązkowych realizowanych na III i IV roku studiów, płatnych praktyk dodatkowych po VI semestrze realizowanych na Oddziale geriatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej oraz dodatkowych zajęć z Opieki paliatywnej nad osobą w wieku podeszłym. Studenci nie będą pokrywać kosztów obowiązkowego ubezpieczenia w trakcie praktyk i kosztów dojazdu do miejsca ich odbywania . W przypadku praktyk dodatkowych uczelnia zapewni również nieodpłatne noclegi w Domu Studenta. Po zakończeniu studiów 18 najlepszych studentów podejmie pracę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Środki na realizację przedsięwzięcia uczelnia pozyskała z Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu pt: Pielęgniarki jutra – Program rozwojowy na rzecz zwiększenia liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w PSW. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Programem objętych zostawanie łącznie 120 osób studiujących na trzecim i czwartym roku studiów I stopnia. Realizacja projektu trwać będzie do II.2021 r.

wtorek, 21 czerwca 2016 06:49 Wpisany przez Marek Kowalczyk