ADAM ARTYMIUK CZŁONKIEM RADY PARLAMENTU STUDENTÓW RP

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż członkiem Rady Studentów PSRP został obecny Przewodniczący Komisji PWSZ PSRP oraz Przewodniczący URSS PSW - Adam Artymiuk.

W dniu 18 czerwca 2016 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (2 mandaty).
Rada Studentów jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. Do jej kompetencji należy w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących środowiska studenckiego.
Gratulujemy sukcesu!

poniedziałek, 20 czerwca 2016 23:00 Wpisany przez Ewelina Melaniuk