obywatele-naukiZapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu ruchu społecznego "Obywateli Nauki", reprezentującego sprzeciw wobec złej sytuacji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.


Warszawa, 28 grudnia 2012

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Jesteśmy grupą inicjatywną ruchu społecznego „Obywateli Nauki”, który powstał w środowisku pracowników naukowych, reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki badawcze, różne światopoglądy i poglądy polityczne. Łączy nas sprzeciw wobec złej sytuacji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i potrzeba wspólnego zaangażowania w działania na rzecz jej poprawy.

Po doświadczeniach ostatnich dwóch dekad sądzimy, że konieczna jest szeroko zakrojona dyskusja nad przyszłością nauki w Polsce, angażująca zarówno nas, jako naukowców, ale także różne środowiska z nauką związane (nauczycieli, popularyzatorów wiedzy, ludzi intelektualnie aktywnych). Chcielibyśmy, aby ta merytoryczna, wolna od polityki i medialnej sensacji debata doprowadziła do stworzenia programu zmian systemowych oraz wypracowania długofalowego planu rozwoju nauki w Polsce. Naszym celem jest opracowanie Paktu dla Nauki, w którym - my, Obywatele Nauki - zawrzemy postulaty i konkretne pomysły dotyczące koniecznych zmian. Chcemy również aktywizacji środowiska naukowego i sformułowania wspólnego stanowiska w kwestiach dla niego kluczowych, zdefiniowania społecznej funkcji nauki i naukowców w modernizującej się Polsce - nie sprowadzającej się wyłącznie do jej ekonomicznej wartości. Nie mamy przy tym wątpliwości, że jakościowe zmiany mogą nastąpić tylko przy skokowym zwiększeniu nakładów na naukę, stąd nasz postulat wzrostu finansowania nauki do 2% PKB. Uważamy - wbrew poglądom wielu - że w dobie kryzysu, rujnującego dotychczasowe systemy ekonomiczne i społeczne, to właśnie rozwój nauki i edukacji powinien być priorytetem władz i polityków. Tylko nowoczesne, wyedukowane i twórczo myślące społeczeństwo da sobie radę w niepewnych czasach i będzie w stanie stworzyć stabilny, nowy porządek.

Mamy nadzieję na zmobilizowanie całego środowiska i merytoryczne opracowanie Paktu dla Nauki do wiosny 2014 roku. Wówczas planujemy organizację Obywatelskiego Kongresu Nauki i przedłożenie Paktu Premierowi RP, z wnioskiem o jego podpisanie. Aby to osiągnąć, musimy zyskać społeczne zaufanie i wsparcie. Rozpoczęliśmy środowiskową i medialną akcję promującą ideę Paktu dla Nauki, której towarzyszy zbieranie podpisów poparcia pod Manifestem ON. Liczymy, że władze nie będą mogły zignorować naszego głosu, jeśli staną za nami sympatycy z różnych środowisk.

Dotychczasowa działalność „Obywateli Nauki” zaowocowała m.in. debatą nad kondycją doktorantów i poziomem doktoratów, opiniami zespołu eksperckiego na temat proponowanych zmian w ustawodawstwie zarządzającym nauką i szkolnictwem wyższym, spotkaniem z grupą posłów na temat bolączek nauki w Polsce (w tym zwłaszcza restrykcyjnym „Prawem o Zamówieniach Publicznych”). Jak dotąd - a zainicjowaliśmy zbieranie podpisów w połowie września - zgromadziliśmy wokół Ruchu Obywateli Nauki ponad 1000 osób, wśród których nie brak uznanych autorytetów, m.in. prof. Marek Chmielewski, wiceprezes PAN, prof. Maciej Geller, Dyrektor warszawskiego Festiwalu Nauki oraz prof. Maciej Żylicz, Prezes FNP.

Pełna lista podpisów oraz wszystkie materiały dostępne są na stronie www.obywatelenauki.pl. Zachęcamy do jej odwiedzania i podpisania Manifestu. Będziemy wdzięczni za merytoryczne wsparcie, włączenie się w prace Obywateli oraz jak najszersze rozpropagowanie niniejszego listu.

środa, 13 lutego 2013 13:01 Wpisany przez Marek Kowalczyk