dofinansowanie_Uczelnia_dostpna_dla_wszystkich_strona

 

 

Szanowni Państwo, 
mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie  w wysokości 3 292 026,20zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu "Uczelnia Dostępna dla wszystkich".

 

 Celem projektu jest poprawa dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze standardów edukacyjnych, architektonicznych,  cyfrowych, komunikacyjnych, organizacyjnych. Pozyskane środki pozwolą nam zmienić dla Państwa przestrzeń publiczną, zwiększyć szanse osób z każdym rodzajem niepełnosprawności w dostępnie do studiów, jak też pozwolą nam na zbudowanie i rozwijanie trwałych rozwiązań w tym obszarze.

środa, 16 grudnia 2020 09:38 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz