fotorelacja_spotkania_strona

Dnia 26 października 2020 roku zostało zawarte Porozumienie o współpracy między Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, a BPO Champions Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku.

Zakres współpracy obejmuje:

 1. utrwalanie relacji pomiędzy środowiskiem akademickim, a środowiskiem biznesu;
 2. doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów nauczania, programów praktyk
  oraz programów zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje zawodowe studentów
  i studentek;
 3. podnoszenie kwalifikacji studentów i studentek poprzez organizowanie i prowadzenie wspólnych wykładów, spotkań, seminariów;
 4. możliwość odbywania praktyk, staży i wizyt studyjnych przez studentów i studentki kierunku „finanse i rachunkowość” w jednostkach Przedsiębiorstwa, w liczbie i okresie dogodnym dla stron;
 5. badanie kompetencji zawodowych studentów i studentek kierunku
  „finanse i rachunkowość”;
 6. wskazywanie tematyki prac dyplomowych w zakresie zainteresowań przedsiębiorstwa;
 7. współdziałanie dotyczące zatrudniania studentów i absolwentów kierunku
  „finanse i rachunkowość”;
 8. współpracę dotyczącą prac badawczych podejmowanych w Uczelni;
 9. współpracę w zakresie prowadzenia projektów szkoleniowych, edukacyjnych
  i doradczych;
 10. współpracę w zakresie innowacji i transferu technologii (możliwość tworzenia konsorcjów naukowych).

 

Więcej o firmie z którą obecnie współpracujemy mozna znaleźć tutaj: www.bpochampions.pl

wtorek, 03 listopada 2020 12:20 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz