images           STUDIA PODYPLOMOWE

           OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO GRANIC
Adresaci studiów:

Oferta skierowana jest do pracowników Straży Granicznej, Służby Celnej, Policji oraz administracji publicznej w rejonach nadgranicznych, którzy zapewniają ochronę granic państwowych lub swoją przyszłą pracę zawodową wiążą z tymi instytucjami,  jednocześnie są absolwentami wyższych uczelni wszystkich kierunków (szczególnie: prawa, bezpieczeństwa narodowego, administracji, zarządzania, informatyki lub ekonomii).

Cel:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu geopolitycznych i geostrategicznych uwarunkowań bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz wiedzy o konkretnej sytuacji politycznej w regionie, a w szczególności zapoznanie z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony i bezpieczeństwa granic na gruncie prawa europejskiego i polskiego.

Zakres tematyczny:

 • Polityka, strategia, bezpieczeństwo we współczesnym świecie
 • Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa w świecie i Europie
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa państw we współczesnym świecie
 • Sytuacje kryzysowe i ich wpływ na bezpieczeństwo granic
 • Prawne podstawy ochrony i bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
 • Strategie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, NATO i Polski
 • Instytucje i struktury bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
 • Militarne aspekty ochrony i bezpieczeństwa granic
 • Ekonomiczne i gospodarcze aspekty ochrony i bezpieczeństwa granic
 • Sanitarne aspekty ochrony i bezpieczeństwa granic
 • Kulturowe i cywilizacyjne aspekty ochrony i bezpieczeństwa granic


Kwalifikacje po ukończeniu studiów:

Absolwent po ukończeniu studiów będzie dysponował wiedzą teoretyczną a także praktyczną z zakresu ochrony i bezpieczeństwa granic, będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w wyżej wymienionych instytucjach.

Kadra dydaktyczna:

 • dr hab. Zbigniew Sabak
 • dr hab. Jerzy Bertrand
 • dr Barbara Stefaniuk
 • dr Piotr Kociubiński
 • dr Agnieszka Sylwoniuk-Wapowska
 • dr Dariusz Brążkiewicz
 • dr Liliana Białach


Koordynator studiów podyplomowych
– dr hab. Zbigniew Sabak Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzin - 174 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Czesne - 1900 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:


1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).