Adresaci studiów

Absolwenci szkół wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy i inni specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą, zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z terapii pedagogicznej.

Cel studiów

Studia 2-semestralne kwalifikacyjne, nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej z dziećmi, uczniami i młodzieżą w placówkach typu: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz.465).

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwenci studiów podyplomowych  nabywają kwalifikacje i umiejętności wymagane do prowadzenia terapii pedagogicznej zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz.465).

Program studiów

 • Psychologia kliniczna
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Diagnoza systemu rodzinnego
 • Społeczne i biologiczne podstawy niepowodzeń szkolnych
 • Metody i techniki terapii pedagogicznej
 • Orzecznictwo w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej
 • Teoria dysekcji rozwojowej
 • Socjoterapia i zajęcia integracyjne
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka
 • Profilaktyka i terapia dysleksji rozwojowej
 • Teoria integracji sensorycznej
 • Budowa i funkcjonowanie układów sensorycznych
 • Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej (zespół Aspergera, autyzm i inne)
 • Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem
 • Warunki do prowadzenia terapii integracji sensorycznej i wymagana dokumentacja

 

Kadra dydaktyczna

 • dr Stanisława Nazaruk - nauczyciel akademicki w  PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Marzena Ruszkowska - nauczyciel akademicki w  PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Ewa Pawłowicz-Sosnowska - nauczyciel akademicki w  PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Anetta Roszkowska - nauczyciel akademicki w  PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Anna Sawczuk - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Elżbieta Zielant - Szkoła specjalna
 • mgr Agnieszka Szulak - pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • mgr Edyta Kierczuk - Przedszkole Integracyjne
 • mgr Sylwia Ukijaniuk - pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • mgr Izabela Wojtaszuk-Prystupa - pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • mgr Katarzyna Piasecka - psycholog


Koordynator studiów podyplomowych - dr Stanisława Nazaruk

Wymiar godzinowy - 285 godzin wykładów i ćwiczeń, w tym praktyka - 50 godzin

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 10-15

Opłaty za studia - opłata rekrutacyjna - 85 zł.; 1100 zł / semestr

Rozpoczęcie zajęć - listopad 2020 r.


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe 

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które posiadają ukończone studia i kwalifikacje pedagogiczne

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).