PRAKTYKI ABSOLWENCKIE
W MINISTERSTWIE ZDROWIA

O praktykę absolwencką może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie dwa warunki:

  • Ukończyła co najmniej gimnazjum
  • W dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat.

Czas trwania umowy: min. 1 miesiąc – max. 3 miesiące
Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie: 2000 zł brutto miesięcznie.
Okres wypowiedzenia umowy: 7 dni

Ubezpieczenie zdrowotne: nie podlega
Ubezpieczenia społeczne:  nie podlega

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/praktyki-absolwenckie


czwartek, 30 czerwca 2022 06:55 Poprawiony: czwartek, 30 czerwca 2022 08:35 Wpisany przez Anna Bogusz