Prezydium Senatu RP na posiedzeniu w dniu 7 marca 2018 r., zgodnie z uchwałą nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą rozpatrzyło ofertę Fundacji Edukacja i Przyszłość o zlecenie zadania pod nazwą "Edukacja latem" i przyznało dotację w kwocie 145. 464 zł.

Po podpisaniu umowy z Kancelarią Senatu o zlecenie zadania Fundacja Edukacja i Przyszłość rozpocznie rekrutację do udziału w projekcie.

czwartek, 08 marca 2018 16:08 Poprawiony: poniedziałek, 02 lipca 2018 20:40 Wpisany przez Iwona Żelisko