terespol_fb_pl

PSW w Białej Podlaskiej stale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, w związku z tym w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna nabór na studia w Zamiejscowym Wydziale  w Terespolu na kierunku turystyka i rekreacja.

Oferta skierowana jest szczególnie do kandydatów z Terespola i bliskiego nam Brześcia i terenów przygranicznych.  Jest to niezwykle sprzyjająca lokalizacja pozwalająca przyszłym studentom studiować bliżej miejsca zamieszkania bez ponoszenia dodatkowych kosztów utrzymania czy wynajmu stancji na terenie Białej Podlaskiej.

TURYSTYKA I REKREACJA

studia I stopnia – licencjackie – stacjonarne

Studia na kierunku turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów) przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności.

SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Obsługa ruchu turystycznego
Celem specjalności jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obsługą ruchu turystycznego, wyposażenie w umiejętności z zakresu pracy i zarządzania biurem podróży, przygotowanie studenta do pracy animatora czasu wolnego w turystyce oraz organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych.
Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Turystyka i rekreacja zdrowotna
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w charakterze edukatora zdrowia i specjalisty w zakresie wczesnej profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych (chorób cywilizacyjnych), przygotowanie studentów do wykorzystania różnych form aktywności ruchowej do upowszechniania prozdrowotnego styl u życia.

Turystyka międzynarodowa w języku angielskim
Celem specjalności jest zdobycie wiedzy z zakresu turystyki międzynarodowej, poznanie funkcjonowania globalnego rynku turystycznego oraz zdobycie umiejętności niezbędnych
do prowadzenia i kierowania przedsiębiorstwem turystycznym działającym na międzynarodowym rynku usług turystycznych.

Menedżer turystyki i hotelarstwa w języku angielskim
Celem tej specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli, zapoznanie się z problematyką ekonomiczną działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego – organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także elementami żywienia w hotelarstwie. Dzięki naciskowi położonemu na język absolwent tej specjalności będzie miał możliwość znalezienia pracy w hotelach prowadzonych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą.

REKRUTACJA TRWA OD KWIETNIA

 Informator_Zamiejscowy_Wydzial_Terespol_2018.pdf

 Иногороднее-отделение-в-Тересполе-2018.pdf


Slajd1_copy_copy
Slajd2_copy

wtorek, 03 kwietnia 2018 08:00 Poprawiony: czwartek, 12 kwietnia 2018 08:49 Wpisany przez Ewelina Kukawska