http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/528686Kandydaci_rol1.jpg http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502736Kandydaci_rol2.jpg
  • 0
  • 1

logo_do_ogloszen

 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ogłasza rekrutację uzupełniającą  na 1 uczelnianego opiekuna praktyk pilotażowych
kierunek FIZJOTERAPIA

 

w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pt. „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" – II edycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek rekrutacyjny o udział w projekcie (Załącznik Nr 1) należy złożyć w sekretariacie wydziału lub przesłać pocztą tradycyjną na adres sekretariatu wydziału, w terminie do dnia 5 września 2017 r. do godz. 15.00. z dopiskiem na kopercie „Nabór na uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych realizowanych w ramach projektu pt. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" – II edycja.

W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do uczelni.   Wniosek złożony po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 Zacznik_Nr_1-Wniosek.pdf

 Zacznik_Nr_2-Regulamin.pdf

logo_do_ogloszen