Zarządzenie nr 30/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
z dnia 23.03.2020 r.

w sprawie: dodatkowego ograniczenia działalności Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz wyznaczenia pracowników, których praca jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności uczelni w dniach 26.03-10.04.2020 roku

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2020 r. poz. 85 i 374) oraz komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 marca 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zmienia się funkcjonowanie uczelni przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników na jej terenie i wprowadza się tym samym obowiązek pracy zdalnej dla wszystkich pracowników.
 2. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni zobowiązuję do rotacyjnego dyżuru na terenie PSW:
  - Pracowników Rektoratu/Kancelarii;
  - Pracowników Dziekanatu;
  - Pracowników Kwestury;
  - Pracowników Sekcji Zamówień Publicznych;
  - Pracowników Domu Studenta;
  - Pracowników Sekcji Utrzymania Obiektów.
 3. Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuje się do koordynacji pracy podległych im jednostek, dopilnowania przekierowania telefonów do osób dyżurujących.
 4. Wszyscy pracujący zdalnie są zobligowani do regularnego odbierania korespondencji elektronicznej z przypisanych im skrzynek służbowych i reagowania na nią w godzinach pracy.
 5. W uzasadnionych przypadkach związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania uczelni lub brakiem możliwości kontaktu z pracownikiem drogą elektroniczną, pracownicy mogą być zobowiązani do świadczenia pracy na terenie uczelni.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

Do pobrania:

Zarządzenie Rektora nr 30/2020 z dnia 23.03.2020 r. poniedziałek, 23 marca 2020 09:50 Wpisany przez Marek Kowalczyk