Uczelniana Komisja Wyborcza w oparciu o § 56 Statutu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 29.09.2017 roku, potwierdza i podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku wyborów uzupełniających Rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wybrany został:

prof. zw. dr. hab. Jerzy Nitychoruk

Na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz § 68 ust. 9 wyżej wymienionego Statutu nowo wybrany Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej obejmuje stanowisko i rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków z dniem 13.06.2019 r.

 

 

środa, 12 czerwca 2019 09:55 Wpisany przez Marek Kowalczyk