środa, 25 maja, 2016

Wydawnictwo

logo_wydawnictwa_blue
Działalność Wydawnictwa Państwowej Szkoły Wyższej obejmuje przygotowanie redakcyjne, wydawanie i dystrybucję publikacji PSW o charakterze naukowym, informacyjnym i okolicznościowym.

Od roku 2007 wydawnictwo opublikowało trzy tomy uczelnianego czasopisma naukowego „Rozprawy Naukowe”. W roku 2010 na gruncie „Rozpraw Naukowych”  powstały trzy odrębne czasopisma naukowe, poświęcone tematyce społeczno-humanistycznej –„Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations”, ekonomicznej – „Studia Ekonomiczne i Regionalne/ Economic and Regional Studies” oraz naukom o zdrowiu „Człowiek i Zdrowie/ Human and Health”.

Wydawnictwo PSW publikuje ponadto tomy pokonferencyjne, monografie, skrypty i podręczniki akademickie.

Wydawnictwo PSW wpisuje się w działalność informacyjną i promocyjną uczelni poprzez wydawanie czasopisma „Bialski Przegląd Akademicki”.

hpc_1_2016Tytuł: Health Problems of Civilization, volume 10, issue 1, 2016
Redaktor naczelny: Józef Bergier
ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link:

http://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-1-2016

 

 

 

2015_Zwalczanie_terroryzmu_CiekanowskiTytuł: Zwalczanie terroryzmu. Podręcznik akademicki.

Autorzy: Tadeusz Bąk, Zbigniew Ciekanowski
ISBN 978-83-64881-02-2

Książka niedostępna w sprzedaży