czwartek, 30 czerwca, 2016

Wydawnictwo

logo_wydawnictwa_blue
Działalność Wydawnictwa Państwowej Szkoły Wyższej obejmuje przygotowanie redakcyjne, wydawanie i dystrybucję publikacji PSW o charakterze naukowym, informacyjnym i okolicznościowym.

Od roku 2007 wydawnictwo opublikowało trzy tomy uczelnianego czasopisma naukowego „Rozprawy Naukowe”. W roku 2010 na gruncie „Rozpraw Naukowych”  powstały trzy odrębne czasopisma naukowe, poświęcone tematyce społeczno-humanistycznej –„Rozprawy Społeczne / Social Dissertations”, ekonomicznej – „Studia Ekonomiczne i Regionalne / Economic and Regional Studies” oraz naukom o zdrowiu "Health Problems of Civilization" (dawniej „Człowiek i Zdrowie / Human and Health”).

Wydawnictwo PSW publikuje ponadto tomy pokonferencyjne, monografie, skrypty i podręczniki akademickie.

Wydawnictwo PSW wpisuje się w działalność informacyjną i promocyjną uczelni poprzez wydawanie czasopisma „Bialski Przegląd Akademicki”.
HPC_2_2016

Tytuł: Health Problems of Civilization, volume 10, issue 2, 2016
Redaktor naczelny: Józef Bergier
ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link:

http://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-2-2016

Rozprawy_Spoeczne_1_2016

Tytuł: Rozprawy Społeczne, tom 10, nr 1, 2016
Redaktor naczelny: Marian Nowak
ISSN 2081-6081
Cena: 20 zł
Link: http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/articles/

BPa_1_2016Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 21 - marzec 2016
ISSN 2081-6324
Czasopismo bezpłatne
Link:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/bialski-przeglad-akademicki-nr-21-marzec-2016

SEiR_1_2016_okladka

Tytuł: Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne,
volume 9, issue 1, 2016

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz
ISSN 2083-3725
Cena: 20 zł

Link: http://ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/issue/view/23

 

 

 

hpc_1_2016Tytuł: Health Problems of Civilization, volume 10, issue 1, 2016
Redaktor naczelny: Józef Bergier
ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link:

http://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-1-2016

 

 

 

2015_Zwalczanie_terroryzmu_CiekanowskiTytuł: Zwalczanie terroryzmu. Podręcznik akademicki

Autorzy: Tadeusz Bąk, Zbigniew Ciekanowski
ISBN 978-83-64881-02-2

Książka niedostępna w sprzedaży