wtorek, 31 maja, 2016
edu_i_przy
FUNDACJA "EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ"
Dnia 11 stycznia 2002 roku powołano do życia Fundację „Edukacja i Przyszłość", z siedzibą w Białej Podlaskiej, której głównymi celami działalności są:

- wspieranie działań i przedsięwzięć związanych z rozwojem i efektywnym funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
- udzielani pomocy materialnej najzdolniejszym studentom oraz pracownikom naukowym;
- kreowanie i wspieranie pozytywnych i pożytecznych zainteresowań studentów i młodzieży;
- integracja edukacyjna, zawodowa i społeczna młodzieży niepełnosprawnej;
- uaktywnienie środowisk lokalnych samorządów na rzecz kształcenia i wychowania społeczności lokalnej;
- propagowanie idei społeczeństwa demokratycznego;
- podwyższenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki, zasad i mechanizmów działania
i samorządności lokalnej;
- krzewienie kultury fizycznej i idei sportowego współzawodnictwa wśród studentów i społeczności lokalnej;
- promocja Polski, a w szczególności Białej Podlaskiej i okolic na polu turystycznym i gospodarczym.

Do pobrania:
 Statut Fundacji "Edukacja i Przyszłość"


Od początku swojej działalności „Fundacja Edukacja i Przyszłość" zrealizowała następujące zadania:

1. organizacja wielopoziomowego kursu językowego - w ramach Akademickiej Szkoły Języków Obcych (angielski, 
niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski);
2. organizacja kursów komputerowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
3. organizacja wyjazdów rekreacyjno-sportowych przez Biuro Turystyczne Students' Travel działające w ramach Fundacji;
4. organizacja wyjazdów na Targi Turystyczne do Poznania;
5. organizacja Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Zespołów i Kapel Ludowych - w ramach programu PARTNER
2006 współfinansowanego ze środków PFRON;
6. realizacja zadania zleconego przez Marszałka Województwa Lubelskiego - „Promocja Lubelszczyzny poprzez organizację
systemu współzawodnictwa dla reprezentantów województwa w zawodach kajakowych i międzynarodowych" - Wyjazdy
drużyny piłkarek nożnych Klubu Uczelnianego AZS przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła
II w Białej Podlaskiej na mecze w Ekstralidze Piłki Nożnej Kobiet w sezonie 2007/2008.
7. współorganizator pięciu edycji akcji charytatywnej „Stół Wigilijny", honorowego oddawania krwi „Wampiriada" oraz
Święta Studenta „Juwenalia";
8. współorganizator Targów Pracy i Edukacji Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej;
9. współorganizator Konferencji Naukowych i Naukowo - Metodycznych.

Zapraszamy

Fundacja "Edukacja i Przyszłość"
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska,
tel: (083) 344 99 00 w. 219, fax: (0-83) 344 99 50