Kurs_jzyka_polskiego_-_facebook

★ Język polski - 6 h w tygodniu podczas czterech spotkań (konkretne dni i godziny do uzgodnienia z grupą)

Poniedziałek: 17:15 - 18:45 (2 x 45 minut)

Wtorek: 17:15 - 18:45 (2 x 45 minut)

Środa: 17:15 - 18:45 (2 x 45 minut)


Poziom: A1

Czas trwania: 60 h

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2020 r.

Koszt: 600 zł

Prowadzący: mgr Kamila Kolęda

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.