Kurs odbywa się zgodnie z zapisami Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. 2016 poz. 1501 t. j.).


★ Język polski - 8 h w tygodniu podczas czterech spotkań (konkretne dni i godziny do uzgodnienia z grupą)

Poniedziałek: 15:30 - 17:00 (2 x 45 minut)

Wtorek: 15:30 - 17:00 (2 x 45 minut)

Środa: 15:30 - 17:00 (2 x 45 minut)

Czwartek: 17:00 - 18:30 (2 x 45 minut)


Poziom: A1

Czas trwania: 60 h

Termin rozpoczęcia: maj 2019 r.

Koszt: 600 zł

Prowadzący: mgr Kamila Kolęda

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.


Polski_dla_obcokrajowcw_2019_JPG_copy