kurs_jzyka_hiszpaskiego_strona


Kurs dla początkujących

Spotkania raz w tygodniu po 1,5 godziny, (dzień tygodnia do uzgodnienia z grupą)  

1 godzina lekcyjna (45 min.)

Czas trwania: 30 h

Termin rozpoczęcia: grudzień / styczeń 2022 r.               


Kurs dla średniozaawansowanych 

Spotkania raz w tygodniu po 1,5 godziny (piątek, g.16:30-18:00)

1 godzina lekcyjna (45 min.)

Czas trwania: 30 h

Termin rozpoczęcia: grudzień / styczeń 2022 r.

Prowadzący: mgr Małgorzata MIkołajczuk 

 

REKRUTACJA TRWA

Pierwsza lekcja pokazowa - spotkanie organizacyjne

Koszt: 500 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty)

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie i zrealizowanej liczbie godzin.

Prosimy o dostarczenie/dosłanie do biura kursów (pokój 266R, budynek Rektoratu) wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Niezbędne dokumenty: