Konwent Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na kadencję 01.09.2012 - 31.08.2016 r.

 1. Józef Bergier – rektor PSW w Białej Podlaskiej,
 2. Agnieszka Smarzewska – prorektor PSW w Białej Podlaskiej,
 3. Dorota Karwacka – kanclerz PSW w Białej Podlaskiej,
 4.  Sławomir Sosnowski - marszałek województwa lubelskiego,
 5. Tadeusz Łazowski - starosta powiatu bialskiego,
 6. Dariusz Stefaniuk - prezydent miasta Biała Podlaska,
 7. Dariusz Oleński - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Białej Podlaskiej,
 8. Eugeniusz Izdebski - prezes Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej w Białej Podlaskiej,
 9. Przemysław Olesiejuk - dyrektor I L.O. im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej,
 10. Wiktor Wawreszuk - dyrektor banku prowadzącego obsługę finansową uczelni,
 11. Jarosław Jakoniuk - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Obrony Przewoźników,
 12. Jacek Szewczuk - przedstawiciel absolwentów uczelni,
 13. Waldemar Wołosiuk - przedstawiciel przedsiębiorców,
 14. Bernard Domański - przedstawiciel przedsiębiorców,
 15. Jerzy Jaworski - przedstawiciel przedsiębiorców,
 16. Marek Światłowski - prezes stowarzyszenia „Koło Bialczan” - przedstawiciel instytucji, stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych,
 17. Jarosław Gołębiewski - przedstawiciel SGGW - uczelni, z którą PSW posiada podpisaną umowę  o współpracy,
 18. Adam Wasilewski - przedstawiciel Politechniki Lubelskiej - uczelni, z którą PSW posiada  podpisaną umowę  o współpracy,
 19. Małgorzata Mikołajczuk - przedstawiciel pracowników PSW, zaproponowany przez rektora,
 20. Renata Karwacka - przedstawiciel pracowników PSW, zaproponowany przez rektora.

Posiedzenia Konwentu:

1. I posiedzenie Konwentu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyło się 14 września 2012 r.
JM prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz przywitał członków Konwentu i wręczył nominacje, następnie przedstawił kierunki rozwoju Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  w Białej Podlaskiej. Przewodniczącym Konwentu PSW został wybrany inż. Eugeniusz Izdebski - prezes Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej w Białej Podlaskiej.

piątek, 18 października 2013 12:29 Poprawiony: piątek, 05 maja 2017 13:46 Wpisany przez Marek Kowalczyk