Praktyki programowe

 ORGANIZACJA PRAKTYK
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Zgodnie z planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej obowiązują praktyki na poszczególnych kierunkach w wymiarze tygodniowym bądź godzinowym.

Więcej…

Program praktyk i karta weryfikacji efektów praktykanta z kierunku

ROLNICTWO w roku akademickim 2016/2017

 

Profil ogólnoakademicki

 Rolnictwo_copy.docx 

Profil praktyczny

 ROLNICTWO_program_profil_praktyczny.docx

 Karta weryfikacji efektów praktykanta

 ROLNICTWO_Karta_weryfikacji_efektw_praktykanta.docx

 

 

Program praktyk i karta weryfikacji efektów praktykanta z kierunku

TURYSTYKA I REKREACJA rok akademicki 2016/2017

 TURYSTYKA_Program_praktyk.pdf

 Turystyka_KARTA_WERYFIKACJI_EFEKTOW_KSZTACENIA__prof_praktyczny.docx

Program praktyk i karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta z kierunku

INFORMATYKA w roku akademickim 2016/2017

 

 Program_praktyk_Informatyka_praktyczny.pdf

 Karta_weryfikacji_EfKszt_Inf_2016-2017_I_z_opisem.pdf

Program praktyk i karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta kierunek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE rok akademicki 2016/2017

 Program_praktyk_BN_profil_praktyczny.docx

KARTA_WERYFIKACJI_EFEKTOW_BN_profil_praktyczny_po_zmianach_12.2016.docx

 Program praktyk i karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta na kierunku FINANASE I RACHUNKOWOŚĆ
w roku akademickim 2016/2017

 

 Program_praktyk_FiR-profil_praktyczny.doc

 praktyki_KARTA_WERYFIKACJI_EFEKTOW_profil_praktyczny.doc

Program praktyk i karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta na kierunku ZARZĄDZANIE na rok akademicki 2016/2017

 

 Program_praktyk_Zarzdzanie_-profil_praktyczny.doc

 KARTA_WERYFIKACJI_EFEKTOW_ZARZDZANIE_profil_praktyczny.doc

Strona 1 z 19

pierwsza
poprzednia
1