PO_WER  
Zachęcamy do aktywności studentów ostatniego roku studiów!
Aktualne projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekty dostępne są dla osób młodych, w wieku 18-29 lat, bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych/miejskim urzędzie pracy.
Rekrutacja trwa!
poniedziałek, 18 stycznia 2021 09:12 Poprawiony: poniedziałek, 18 stycznia 2021 09:51 Wpisany przez Anna Bogusz