Szanowni Państwo, przypominam, iż aktualnie trwa II nabór na dofinansowanie wyjazdu zagranicznego w celu realizacji szkolenia bądź pobytu dydaktycznego w uczelniach partnerskich w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103).

 

Pracownicy PSW zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych i uzyskaniem na tel cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilnośc Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach II naboru wniosków w roku akademickim 2019/2020.

Terminem końcowym na dostarczenie kompletu dokumentów w ramach II naboru wniosków jest 1 października 2019r.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie wyjazdu proszone są o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, kwalifikacji i finansowania jak również harmonogramem naborów w roku akademickim 2019/2020.

W przypadku nauczycieli akademickich, lektorów i instruktorów zasady dostępne są tutaj: Pracownicy_dydaktyczni.pdf

W przypadku pracowników administracyjnych, pracowników biblioteki i laborantów zasady określone są w niniejszym dokumencie: Pracownicy_administracyjni.pdf

Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie Uczelni w zakładce:

Jednostki Uczelni > International/Erasmus+ > KA103 > Wyjazdy pracowników > Dokumenty do pobrania:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-pracownikow-eplus/dokumenty-do-pobrania-prac-eplus 

   

poniedziałek, 16 września 2019 11:29 Poprawiony: poniedziałek, 16 września 2019 13:05 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk