Praktyki programowe

Zaliczenie praktyk realizowanych w sem. II i IV
Ratownictwo Medyczne I i II rok

Więcej…

Studenci  kierunku Informatyka II i III rok

Praktyka w roku akademickim 2018/2019

Do 6 września 2019r. (piatek) proszę składać do pokoju 367R - Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier uzupełnione dzienniki praktyk oraz pozostałe dokumenty wymagane do zaliczenia praktyk.

 

Studenci  kierunku Socjologia I i II rok

Praktyka w roku akademickim 2018/2019

Zaliczenie praktyk odbędzie się :
06.09.2019 r. (piątek) , sala 210, 317

Na zaliczenie praktyk student zgłasza się z  dziennikiem praktyk oraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

Studenci  kierunku Ekonomia I i II rok

Praktyka w roku akademickim 2018/2019

Zaliczenie praktyk odbędzie się :
10.09.2019 r. (wtorek)

Ekonomia  I rok godz. 11:30-12:00 p.386R.

Ekonomia  II rok godz. 12:30-13:00 p.386R.

Na zaliczenie praktyk student zgłasza się z  dziennikiem praktyk oraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

Studenci kierunku

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I rok

Zaliczenie praktyk :

03.09.2019r. (wtorek), godz. 11:00-13:00, s.386R

Na zaliczenie proszę się zgłosić z uzupełnionym dziennikiem praktyk oraz pozostałymi  wymaganymi dokumentami.

Studenci kierunku Zarządzanie

Termin zaliczenia praktyk rok akademicki 2018/2019

Zarządzanie I rok

02.09.2019r., godz. 11:00-12:00

Zarządzanie II rok

02.09.2019r., godz. 12:00-13:00

Na zaliczenie proszę się zgłosić do opiekuna praktyk z wymaganymi dokumentami (rozdział VI Programu praktyk)

 

 

Studenci kierunku ROLNICTWO rok II i rok III

Zaliczenie praktyki z roku akademickiego 2018/2019

Rolnictwo II rok- praktyka kierunkowa

02.09.2019r., godz.9:00-10:00, s.104H

Rolnictwo III rok - praktyka zawodowa

02.09.2019r., godz. 9:00-10:00,  s.104H

Na zaliczenie proszę się zgłosić z uzupełnionym dziennikiem praktyk oraz pozostałymi dokumentami potrzebnymi do zaliczenia.