Praktyki programowe

 

Zaliczenia praktyk 2017/2018 kierunek BUDOWNICTWO, praktyka po II sem.

Do 10.09.2018r proszę składać uzupełnione dzienniczki praktyk i uzupełnioną kartę weryfikacji efektów kształcenia praktykanta do Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier pok. 367R celem zaliczenia.

 

Zaliczenia praktyk 2017/2018 kierunek INFORAMTYKA, praktyka po II i IV sem

Do 10.09.2018r proszę składać uzupełnione dzienniczki praktyk i uzupełnioną kartę weryfikacji efektów kształcenia praktykanta do Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier pok. 367R lub bezpośrednio do opiekuna praktyk.

 

Zaliczenia praktyk 2017/2018 kierunek SOCJOLOGIA, praktyka po II i IV sem

Zaliczenia praktyk z roku akademickiego na kierunku Socjologia odbędzie się:

13.09.2018r., godz. 10:00-11:30, pok.317.

Na zaliczenia proszę się zgłosić do opiekuna praktyk z uzupełnionym dzienniczkiem , wypełnioną karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta oraz innym dokumentami wymaganymi przez opiekuna praktyk.

 

Zaliczenia praktyk 2017/2018 kierunek ROLNICTWO, praktyka po IV i VI sem

Zaliczenia praktyk z roku akademickiego na kierunku Rolnictwo odbędzie się:

10.09.2018r., II rok godz. 10:00 s. 104 (labolatorium), III rok, godz.9:00

Na zaliczenia proszę się zgłosić do opiekuna praktyk z uzupełnionym dzienniczkiem , wypełnioną karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta oraz innym dokumentami wymaganymi przez opiekuna praktyk.

 

Zaliczenia praktyk 2017/2018 kierunek ZARZĄDZANIE, praktyka po II sem

Zaliczenia praktyk z roku akademickiego na kierunku Zarządzanie odbędzie się:

04.09.2018r., godz.10:30, s.387r

17.09.2018r.,godz 9:30, s.387R

Na zaliczenia proszę się zgłosić do opiekuna praktyk z uzupełnionym dzienniczkiem , wypełnioną karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta oraz innym dokumentami wymaganymi przez opiekuna praktyk.

 

 ORGANIZACJA PRAKTYK
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Zgodnie z planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej obowiązują praktyki na poszczególnych kierunkach w wymiarze tygodniowym bądź godzinowym.

Więcej…

Strona 8 z 8

8
następna
ostatnia