Praktyki programowe

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z FIZJOTERAPII UZDOWISKOWEJ I SPA

Studia II stopnia, II rok, III semestr

Więcej…

Praktyki uzupełniające
V semestr
Filologia angielska

Więcej…

Praktyka zblokowana
V semestr
Filologia angielska

Więcej…

Praktyka kierunkowa II
Filologia Angielska
II rok
Nabór 2017/2018

Więcej…

PRAKTYKI - Pielęgniarstwo II, III i IV rok I stopnia, stacjonarne - rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk znajdują się poniższych załącznikach:

Więcej…

 

Zaliczenie praktyk BUDOWNICTWO VI sem praktyka 2017/2018

Do 14.09.2018r proszę złożyć do pok.367R Sekacja Prakty Studenckich i Biura Karier uzupełniony dzienniczek wraz z kartą weryfikacji efektów kształcenia praktykanta, w celu zaliczenia praktyk.

 

Ostateczny termin składania dzieniczków praktyk wraz z wymaganymi dokumentami przez opiekuna praktyk to 12 wrzesień 2018r do godz. 10:00 pok. 367R Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier