Praktyki programowe

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I i II rok

PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/219

 

 Program_FiR_II_sem_pr_kier_18-19.pdf

 Program_FiR_IV_sem_pr_zaw_18-19.pdf

 

Dokumnety do realizacji praktyk:

 ZALACZNIK_Nr_1_Skierowanie.pdf

 ZALACZNIK_Nr_4_Porozumienie.pdf

 ANKIETA_DLA_PRACODAWCY.pdf

PROGRAM PRAKTYK

EKONOMIA I i II rok

Rok akademicki 2018/2019

Program_Ekonomia_II_sem_pr_kier_18-19.pdf

Progra_Ekonomia_IV_sem_pr_zaw_18-19.pdf


Dokumenty do realizacji praktyk:

ZALACZNIK_Nr_1.pdf

ZALACZNIK_Nr_4_Porozumienie.pdf

ANKIETA_DLA_PRACODAWCY.pdf

Praktyka zawodowa
Filologia rosyjska II rok
Rok akademicki 2018/2019

Więcej…

Praktyka dydaktyczna
Realizacja: VI sem.
Pedagogika III rok
Rok akademicki 2018/2019

Więcej…

PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA
Realizacja: IV sem.
Pedagogika II rok
Rok akademicki 2018/2019

Więcej…

PROGRAM PRAKTYK

DOKUMENTY DO REALIZACJI PRAKTYK

BUDOWNICTWO ROK I, II, III

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Więcej…

PRAKTYKA ZAWODOWA II
Realizacja: po zakończeniu zajęć w IV sem.  oraz w okresie wakacyjnym
Dietetyka II rok
Rok akademicki 2018/2019

Więcej…