FILOLOGIA ANGIELSKA I ROK

Zaliczenie praktyki specjalistycznej odbędzie sie w dniu 12 września 2019 r.,
 godz. 12:00, sala 313

Po uzyskaniu wpisów od opiekuna praktyk, dokumentacje praktyk należy zdać w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier (pok. 367R0 w nieprzekraczalnym terminie
do 20 września 2019 r. (włącznie). 

 

Dziennik praktyk powinien byc spięty i podpisany. Dzienniki nie spełniające wymogów nie będą przyjmowane. 

 

piątek, 06 września 2019 13:34 Poprawiony: wtorek, 19 listopada 2019 09:31 Wpisany przez Anna Bogusz