Kierunek Ekonomia: praktyka po I i II roku studia licencjackie oraz po I roku studia magisterskie - składanie dokumentów po zakończonej praktyce zawodowej.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 29 września 2020 roku w godz. 9.00-10.30 proszę o złożenie kompletnej dokumentacji praktyk (już sprawdzonej i jeszcze sprawdzanej pod względem formalnym) przez osoby, które już zakończyły praktykę zawodową..

Przypominam, że na każdej stronie Dziennika Praktyk (zgodnie z opisem) powinien być podpis opiekuna zakładowego oraz pieczęć zakładu pracy.

Proszę jeszcze raz przed złożeniem dokumentacji o sprawdzenie, czy we wskazanych miejscach na dokumentacji są wszystkie podpisy i pieczątki.

Dokumenty proszę składać do wystawionych na stoliku pojemników/kartonów przed pokojem 369 R, opisanych nazwą Państwa kierunku studiów i rocznikiem.

Proszę aby komplet dokumentów znajdował się w koszulce lub teczce.

Przypominam o zachowaniu wszystkich wymaganych środków bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Uczelni w trakcie składania dokumentacji.poniedziałek, 21 września 2020 13:16 Poprawiony: poniedziałek, 21 września 2020 13:21 Wpisany przez Barbara Krawczak